Philippine Blues is Alive!

Tuesday, July 17, 2012After several decades of dormancy, the Blues seed planted by our 'fathers' has now germinated. Presenting, the Philippine Blues Society (P.B.S.) -- the best thing that ever happened to Pinoy Blues!!! Alongside is the creation of the official PBS website, which can be accessed HERE. I'll be spending most of my blogging hours maintaining this new site and so I'll be temporarily signing off from Blues Pinoy -- but I'll still be doing updates once in a while.

 SUPPORT PINOY BLUES!!! 

Read more...

Blues Pinoy Tube Site is Up!

Saturday, July 14, 2012


Click the image above.

Watch Pinoy Blues Videos Online. Blues Pinoy aims to promote and showcase the talents of Pinoy Blues artists, and to encourage all Filipinos to learn, play, and appreciate The Blues!

Read more...

Let's Vote for the Bleu Rascals!

Monday, March 12, 2012Mga kaibigan, ako po ay humihingi ng tulong sa inyo na suporthan ang aking kababayan na si Paul Marney Leobrera. Sa katunayan po ay kakagaling lang po ng kanilang banda sa Memphis para ikatawan ang ating bansa sa larangan ng tugtuging Blues.

Ngayon po naman ay may posibilidad po silang makapag tanghal sa bansang Singapore at ito po ay mangyayari la-ang kung makakakalap tayo ng pinaka maraming boto.

Simple la-ang po ang paraan upang makaboto tayo. Sundan po lamang ang paraan sa baba.

Click nyo po ang link na ito.

http://ph.omg.yahoo.com/rockandroots/

*copied from Ralph Estrellado Rondilla's FB post

Read more...

About This Blog

Blues rules!!!

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP